Senede İki Defa Meyve Veren Ağaç

Harun Reşit, bir gün kıyafet değiştirip veziri ile birlikte halkı dolaşmaya çıkar. Bu dolaşma esnasında bahçesinde hurma fidanları diken bir ihtiyar görür. Harun Reşit, ihtiyara selam verdikten sora ona ne işle meşgul olduğunu sorar:

– Kolay gelsin! Bey amca, ne yapıyorsun böyle?

– Hurma fidanları dikiyorum evladım.

– Peki, bu diktiğin hurma fidanları ne zamana kadar büyür de meyve vermeye başlar?

– Kim bilir belki on, belki yirmi sene sonra yetişip meyve vermeye başlar.

– Peki, onların meyvelerini görebilecekmisin?

– Bu yaşlı halimle belki göremem; ama bizden öncekilerin diktikleri ağaçların meyvelerini biz yedik. Biz de bizden sonrakilerin bunlardan istifade etmeleri için bu hurma fidanlarını dikiyoruz.

İhtiyar, çok güzel cevap vermiştir. Harun Reşit, bu güzel cevap üzerine ihtiyara bir kese altın verir. İhtiyar, Allah’a hamd eder ve ardından bir güzel cevap daha verir:

– Diktiğim ağaçlar hemen meyve verdi.

Bu söz üzerine Harun Reşit, ihtiyara bir kese altın daha verir. İhtiyar, Allah’a hamd ettikten sonra şöyle der:

– Herkesin diktiği meyve ağaçları yılda bir defa mahsul verir, benim diktiğim fidan hem hemen meyve verdi hem de seneden iki defa ürün vermeye başladı.

Herhangi bir çıkar gütmeden yapılan iyiliklerin ürünü bereketli olur.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir